Alun Thomas

Rwy’n uwch fanciwr profiadol sy’n canolbwyntio’n benodol ar strwythuro bargeinion o Gronfa Twristiaeth Cymru. Wedi fy lleoli yn ein swyddfa yn Llanelli rwy’n gweithio gyda busnesau twristiaeth ledled Cymru.

Mae gennyf brofiad eang ym maes cyllid corfforaethol, cyllid strwythuredig, benthycidau’r llywodraeth, disgowntio a ffactoreiddio anfonebau yn ogystal â chyllid tro ar fyd neu reoli. Rwyf wedi arwain ar nifer fawr o fargeinion olyniaeth drwy ddefnyddio benthyciadau a buddsoddiadau ecwiti gan gynnwys ymddiriedolaethau gweithwyr.

Rwy’n gyn-gyfarwyddwr cymorth busnes gyda Barclays. Ymunais â Banc Datblygu Cymru yn 2013.

Mae gennyf dros 30 mlynedd o brofiad yn y maes benthyca, strwythuro a rheoli benthyciadau ar gyfer busnesau bach a chanolig. Mae fy ngyrfa hefyd yn cynnwys cyfnodau’n gweithio yn ABN AMRO, Lloyds TSB ac RBS.