A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Alun Thomas

Rydw i'n fenthyciwr profiadol sydd wedi gweithio a byw yn Ne Orllewin Cymru ers dros 30 mlynedd.

Rwy'n strwythuro datrysiadau ariannu ar gyfer busnesau o bob maint ar hyd a lled De-orllewin Cymru. Yr wyf yn teimlo’n angerddol dros helpu busnesau yng Nghymru.

Fel cyn-gyfarwyddwr cymorth busnes gyda Barclays, ymunais â'r busnes yn 2013. Mae fy ngyrfa hefyd wedi cynnwys gweithio i ABN Amro, Lloyds ac RBS.