Huw Morgan

Mae'n gyn Bennaeth Bancio Busnes y DU ar gyfer HSBC. Ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr Anweithredol ICICI Bank plc, lle mae'n cadeirio'r Pwyllgorau Risg ac Ymddygiad, ac mae'n Gyfarwyddwr Anweithredol ar Comtec Ltd.

Mae o hefyd wedi eistedd ar ddau Fwrdd Llywodraeth Cymru: Panel Gwasanaethau Ariannol Cymru a Pharth Menter Canol Caerdydd. 

Mae Huw hefyd yn cefnogi Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru a Phrifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd; y blaenorol fel aelod o'r Bwrdd Cynghori Datblygu, a'r olaf ar y Bwrdd Cynghori Diwydiannol.