A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Huw Morgan

Mae'n gyn Bennaeth Bancio Busnes y DU ar gyfer HSBC. Ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr Anweithredol ICICI Bank UK plc, lle mae'n cadeirio'r pwyllgorau risg a chredyd.

Mae hefyd yn cadeirio dau fusnes sy'n seiliedig yng Nghaerdydd, sef ActiveQuote Ltd ac Inspiretec Ltd. Yn flaenorol mae o wedi bod ar Fyrddau Llywodraeth Cymru: Panel Gwasanaethau Ariannol Cymru ac Ardal Fenter Canol Caerdydd.

Mae Huw hefyd yn cefnogi Prifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd; y blaenorol fel aelod o'r Bwrdd Cynghori Datblygu, a'r olaf ar y Bwrdd Cynghori Diwydiannol.