A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Alun Lister

Ymunais â Banc Datblygu Cymru yn 2014. Rwyf wedi dal rolau yn ein timau gwasanaethau a datblygu busnes. Erbyn hyn, rydw i'n gofalu am ein cwsmeriaid yng nghanolbarth a gorllewin Cymru, gan eu helpu gyda'u benthyciadau presennol ac edrych ar opsiynau cyllido pellach lle mae eu heisiau. Rwyf hefyd yn siarad Cymraeg.