Alun Lister

Ymunais â Banc Datblygu Cymru yn 2014. Rwyf wedi dal rolau yn ein timau gwasanaethau a datblygu busnes. 

Rwy'n gofalu am ein cwsmeriaid yng nghanolbarth a gorllewin Cymru, gan eu helpu gyda'u benthyciadau presennol ac edrych ar opsiynau cyllido pellach lle mae eu heisiau.

Rwyf hefyd yn siarad Cymraeg.