Michael Rees

Rwy'n angerddol dros ddatblygu economi Cymru trwy hwyluso twf cwmnïau a gefnogir gan dechnoleg.

Dechreuodd fy mhrofiad proffesiynol yn ystod cyd-gaffaeliad BNP Paribas o Vauxhall Finance PLC, lle bûm yn gweithio o fewn y tîm Rheoli Asedau ac Atebolrwydd. Yn dilyn hyn, ymunais â changen rheoli buddsoddiad Legal and General yng Nghaerdydd. Yn 2019 ymunais â'r tîm Buddsoddiadau Menter Technoleg yma yn BDC.

Mae gen i BA (Anrh) mewn Busnes Rhyngwladol (Cyfnewid) ac MSc mewn Rheoli Gwasanaethau Ariannol, ac rwy'n arbenigo mewn effaith Cyfalaf Menter ar economi Cymru.