Cwmnïau Banc Datblygu Cymru yn gorffen y flwyddyn yn ennill prif wobrau


Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
cymeradwyaeth gan gynulleidfa

Wrth i ni ddechrau'r Flwyddyn Newydd, mae'n dda cofio peth o'r gwaith a'r cyflawniadau gwych dros y flwyddyn ddiwethaf yn wyneb amseroedd heriol. Rydym yn falch o ddweud bod y flwyddyn wedi dod i ben yn llwyddiannus i lawer o'n cwsmeriaid technoleg gyda naw busnes rydym yn gweithio â nhw yn cipio gwobrau diwydiant uchel eu parch yn 2021.

Cafodd y cwmni cynaeafu ynni Trameto ddiwedd trydanol i'r flwyddyn trwy ennill Cynnyrch System Bwer y Flwyddyn yng Ngwobrau Elektra 2021 Electronic Weekly am ei reolaeth pŵer syml, effeithiol ac economaidd o gynaeafu ynni micro. Cafodd Agxio sy'n creu datrysiadau gwyddoniaeth data a dysgu peiriannyddol ar gyfer biotechnoleg, gwyddorau bywyd a gwyddorau amaethyddol, fuddugoliaeth ysgubol yng Ngwobrau Menter Cymru 2021 gan gipio'r wobr Arloeswr Arwain yn y categori AI Cymhwysol a Dysgu Peirianyddol.

Cafodd nid un, nid dau, ond tri o gwsmeriaid Banc Datblygu Cymru eu cydnabod yng Ngwobrau Tech Nation's Rising Stars 4.0 Cymru . Mae cwmni seiberddiogelwch Gogledd Cymru , Cufflink , yn adeiladu marchnad ar-lein Go Banana ac arbenigwyr technoleg addysg blynyddoedd cynnar Kinderly i gyd wedi cipio gwobrau yng nghategori rhanbarthol Cymru. Nid yw'n syndod bod technoleg yn un o'r diwydiannau sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru gyda straeon llwyddiant fel y rhain yn dod drwodd.

Mae Cymru hefyd yn dod yn ganolbwynt arloesi yn y sector Gwyddorau Meddygol gyda nifer o fusnesau cychwynnol Banc Datblygu Cymru yn cael eu gwobrwyo yng Ngwobrau Arloesedd MediWales 2021 .

Enillodd cwmnïau endosgopi llawfeddygol Creo Medical ac IQ Endoscopes wobrau yn y categorïau Arloesi a Dechrau Busnes yn y drefn honno am eu dyfeisgarwch wrth greu dyfeisiau llawfeddygol lleiaf ymledol ac endosgopau hyblyg untro i fynd i'r afael â thraws halogi. Derbyniodd cwmni Medtech Bond Digital Health Wobr y Bartneriaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyda Diwydiant am ei waith gyda Sefydliad TriTech Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gan greu ap i gleifion reoli clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD).

Aeth y Wobr Cyflawniad Eithriadol orau i'r cwmni Biotechnoleg BiVictrix am gymhwyso dull newydd i ddatblygu therapïau canser mwy diogel a mwy effeithiol. Mae ei dechnoleg yn galluogi dileu canserau penodol yn fwy ymosodol heb achosi sgîl-effeithiau niweidiol, cyflawniad enfawr sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn.

Mae'n wych dechrau 2022 gyda newyddion da fel hyn ac edrychwn ymlaen at barhau i gefnogi'r busnesau hyn wrth iddynt dyfu ar eu teithiau. Ni allwn aros i weld pa ddatblygiadau newydd cyffrous eraill y byddant yn eu cynnig nesaf!