Snowdrop yn agor sip byw annibynol yng Nghaerdydd


mark halliday
Swyddog Datblygu Portffolio
Wedi ei gyhoeddi:
snowdrop

Mae Snowdrop Independent Living wedi agor ystafell arddangos cymorth symudedd newydd yng Nghaerdydd. Gan gymryd yr awenau gan Hearing and Mobility ar Ffordd Merthyr yn yr Eglwys Newydd, bydd y siop yn cadw ei staff a'i gwybodaeth bresennol ac yn elwa ar 20 mlynedd o arbenigedd am gwsmeriaid a'r diwydiant a hefyd y perthnasau sydd gan Snowdrop gyda'r gwneuthurwyr.

Ers dechrau fel ystafell arddangos sengl ym 1999, mae Snowdrop wedi ehangu fel ei fod bellach yn cwmpasu De Cymru i gyd, gyda changhennau yn Hwlffordd, Abertawe a Phenarth. Yn y ystod y cyfnod hwnnw mae'r cwmni wedi datblygu dealltwriaeth ddofn o'i gwsmeriaid yn Ne Cymru, ac yn deall anghenion a heriau pobl leol sy'n byw gyda salwch cronig, anaf, neu'r heriau a all ddod wrth fynd yn hŷn. Mae 2019 wedi bod yn flwyddyn gyffrous i Snowdrop, gyda’r sylfaenydd Peter O’Shea yn ymddeol a thîm rheoli newydd yn cymryd drosodd i gyfoethogi a datblygu’r busnes. Wrth gymryd safle Caerdydd Hearing and Mobility drosodd, mae hyn yn nodi caffaeliad cyntaf Snowdrop o dan y Tîm Rheoli newydd.

Dywedodd Kevin Bounds, y cadeirydd, “Mae'r Eglwys Newydd yn ychwanegiad cyffrous i'n strwythur brand manwerthu ac mae'n dystiolaeth bellach o'n bwriad i gynyddu ein presenoldeb yng Nghymru trwy ehangu wedi'i dargedu. Mae'r tîm yn yr Eglwys Newydd yn cyd-fynd yn berffaith â'n gwerth craidd o helpu ein cwsmeriaid i fyw bywydau hapusach a mwy annibynnol.”

Dywedodd y rheolwr gyfarwyddwr David Morgan, “Rwy’n falch iawn o allu croesawu’r tîm yn yr Eglwys Newydd at Snowdrop a theimlo y byddant yn ychwanegu mwy fyth o sgiliau at ein teulu yn Snowdrop.”

Dywedodd Mark Halliday, Swyddog Datblygu Portffolio Banc Datblygu Cymru: “Mae David a’r tîm yn Snowdrop wedi gweithio’n galed ers eu hallbryniant llwyddiannus gan y rheolwyr a ddigwyddodd yn gynharach eleni. Mae agor eu siop yng Nghaerdydd ym mhentref yr Eglwys Newydd yn dyst i hynny. Maent wedi diogelu swyddi ac wedi sicrhau bod gwasanaeth gwerthfawr ar gael i gwsmeriaid sydd angen cymhorthion symudedd a thechnoleg gynorthwyol. Mae wedi bod yn bleser eu cefnogi wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer agor y siop yn yr Eglwys Newydd. Rydym yn edrych ymlaen at bartneriaeth barhaus gadarnhaol wrth i Snowdrop barhau i dyfu.”